"Otázka nie je: Sú schopní myslieť? Ani: Sú schopní hovoriť? ale: Sú schopní trpieť?"

Informujeme ľudí o veciach, o ktorých v bežnej konverzácií nerozprávajú. Ale prečo? Netrápi ich to? Nezaujíma? Alebo neradi hovoria o krutej realite? Náš blog je tu preto aby ukázal svetu čo všetko kruté sa deje pričom mnohokrát o tom ani nevieme, a presvedčil ťa o tom, že
aj ty môžeš pomôcť!

♥ ...Until every cage is empty. Until every soul is free!... ♥

Prosinec 2008

Logo HCS/HHPS

31. prosince 2008 v 14:33 | Bella&Lusinka :) |  Čo sa týka testovania na zvieratách
(Toto ma zaujalo. Ešte som o tomto logu nepočula. A to, že sa ho snažia niektorí napodobňovať je dosť smutné...)

Logo HCS/HHPS - toto logo môžu používať len tie spoločnosti, ktorým bolo udelené oprávnenie k jeho používaniu. Nie všetky spoločnosti však logo používajú (napríklad Freeman cosmetics). Iné logá (napr. králik v trojuholníku alebo samotný králik) sú len napodobeniny a slúžia k vyvolaniu dojmu, že výrobky danej značky sú netestované na zvieratách, ale neposkytujú žiadnu záruku.

Zoznam značiek netestovaných na zvieratách dostupný v Čechách alebo na Slovensku

Výrobky následujících značek s HCS/HHPS jsou dostupné v ČR:

Freeman - www.freemanbeauty.com, www.calco.cz

Jason Natural Cosmetics - www.jason-natural.com

Kiss My Face - www.kissmyface.com, www.kissmyface.cz

Laboratoire Holistica International - www.holistica.fr

L'Occitane - www.loccitane.com

Marks & Spencer - www.marks-and-spencer.cz

Mary Kay - www.marykay.cz

Montagne Jeunesse - www.montagnejeunesse.com
(Slovesnko sa vám pokúsim ešte nájsť)

Testujú na zvieratách

31. prosince 2008 v 14:25 | Bella&Lusinka :) |  Čo sa týka testovania na zvieratách
Vidíte? Zase to Labello.. fakt neviem no.. A ja viem väčšina týchto značiek je podľa viacerých ľudí výborná.. ale za akú cenu?Radšej si kupujte kozmetiku spomínanej firmy Yves Rochcer. Tá je dostupná aj u nás a je neporovnateľná s ostatným :)

V roku 2008 existuje viac ako 450metód testov, pri ktorých nemusí trpieť žiadna bytosť. Uvedené spoločnosti napriek tomu nechávajú zbytočne trpieť milióny laboratórnych zvierat!

nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj niveu
nekupuj niveu
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj
nekupuj

Alternatívy k pokusom na zvieratách

31. prosince 2008 v 13:58 | Bella&Lusinka :)
Tento článok je pre všetky firmy, ktoré testujú! Aj keď mi asi nerzumejú a ani sa sem pravdepodobne nikdy nedostanú ale to je mi jedno! A je to aj pre tých čo si stále myslia, že neexistujú iné metódy testovania! Ak si ešte niekto po prečítaní tohto článku bude myslieť, že testovať na zvieratkách sa musí tak je fakt už duševne narušený... pozrite sa koľko iných spôsobov existuje a aj tak sa testovanie na zvieratách nezastavý :(...

Alternatívy k pokusom na zvieratách
Existuje řada spolehlivých metod, při nichž nejsou využívána zvířata a mnoho z nich může být a některými firmami již také je používáno i pro testování kosmetiky a dalších výrobků. Jsou jimi např. rekonstruovaná lidská pokožka, rohovkové buněčné linie, počítačové modely či studie na lidských dobrovolnících.

Doposud bylo schváleno asi 8 000 - 10 000 jednotlivých kosmetických složek jako bezpečných pro užívání člověkem. Pokud by opravdu chtěly, mohly by všechny kosmetické společnosti okamžitě přestat provádět pokusy na zvířatech. Mají možnost kombinovat složky, které jsou již dostupné, s řadou alternativních metod.

Zde uvádíme podrobnější informace o několika alternativních metodách pro testování kosmetických látek:

Buněčné a tkáňové kultury

Buněčné kultury jsou označením pro rostlinné nebo živočišné buňky (včetně lidských) pěstované v laboratořích. Buňky mohou být velmi dlouho udržovány živé a pěstovány ve speciálních miskách s živným roztokem. Tato metoda se nazývá in vitro. Tímto způsobem lze pěstovat i mnoho druhů buněk společně, a vytvořit tak věrný model určité tkáně - tkáňovou kulturu. Citlivými přístroji je pak možné zjišťovat i nepatrné změny na buňkách a získávat tak přesné informace o působení dané látky.
Je možné získat patřičné lidské buňky bezbolestným způsobem od dobrovolníků či od pacientů na operačních sálech. Používat lidskou tkáň je potřebné už s ohledem na bezpečnost člověka. Velkou výhodou testů prováděných na buněčných kulturách je totiž odstranění problému s druhovou rozdílností - pokud jsou pro testy používány lidské buňky, výsledky pokusů jsou pro člověka platné. Dalšími výhodami jsou také snadná opakovatelnost testů a možnost vyhodnocovat pokus průběžně (zvíře je nejprve nutno zabít, teprve poté je možné zkoumat danou tkáň pod mikroskopem).

EYTEX Screen test

EYTEX test se používá namísto Draizeho testu oční dráždivosti a využívá se při něm proteinový roztok získávaný z fazolí, který reaguje stejně jako protein v lidském oku. Přesným měřením míry zakalení roztoku, způsobeného poškozením proteinu testovanou látkou, lze pak stanovit, nakolik může daná látka poškodit lidské oko.

Lidská placenta

Lidská placenta, která je po porodu zpravidla vyhazována, představuje kvalitní testovací materiál. Placenta má nejrůznější funkce a reaguje velmi citlivě a přesně na testované chemické látky. I zde je možné výsledky průběžně vyhodnocovat a s úspěchem (neboť se jedná o lidskou tkáň) z nich vyvozovat závěry pro lidi.

Mikroorganismy

Použití bakterií a kvasinek představuje další způsob, jak nahradit mnohé testy na zvířatech. Techniky založené na použití kvasinek mohou pomoci stanovit fototoxicitu (tj. reakci kůže na určitou látku po vystavení světlu) a karcinogenitu nejrůznějších látek. Různé druhy bakterií lze také použít pro testy karcinogenity, k výrobě očkovacích látek, insulinu a růstových hormonů.

Počítačové a matematické modely

V současné době jsou neustále vyvíjeny a zdokonalovány nové počítačové programy a matematické modely. Tyto modely dokáží např. přesně simulovat působení chemických látek na lidské tělo nebo účinek drogy na chování zvířat. Podstatou těchto metod je skutečnost, že vlastnosti chemických látek se dají odvodit z jejich struktury.
Ve farmaceutickém průmyslu je lze využít k vývoji nových léků a jako alternativu k testům toxicity. Výhodou počítačů je také jejich rozsáhlý paměťový potenciál a možnost shromažďovat a porovnávat velké množství informací. Tím lze zamezit opakování již provedených testů na zvířatech.


Situace v České republice

Testování finálních kosmetických výrobků i jednotlivých složek na zvířatech je v ČR od roku 2004 zakázáno. Stanovuje tak Zákon na ochranu zvířat proti týrání (Zákon č.246/92 Sb.).
Podobný zákaz platí i v řadě dalších evropských zemí. Na rozdíl od ČR ale ve všech ostatních zemích existuje řada výjimek. Zákaz se například vůbec nevztahuje na tři skupiny testů: toxikokinetiku, toxicitu po opakované dávce a reprodukční toxicitu.
V tomto směru je tedy česká legislativa velmi pokroková. To ale neznamená, že zde není možné kosmetiku testovanou na zvířatech zakoupit. Právě naopak - většina kosmetického zboží (resp. jeho složek), které je sem dováženo z ciziny, na zvířatech otestována byla.
Ani u českých výrobků však většinou nemáme jistotu, že neobsahují látky testované na zvířatech. Řada složek/surovin nemá hlavní využití v kosmetickém průmyslu, a proto spadá do jiné skupiny látek, na jejichž testování se zákaz nevztahuje. Výrobci si navíc mohou složky nechat otestovat v jiném státě, kde není tak přísná legislativa nebo je odtamtud nakupují. Co se týče prostředků pro domácnost, pro jejich testování zákaz neplatí. Zdroj

Vždy keď aplikujeme pod svoje podpazušie deodorant spomeňme si ako boli testované deodoranty, šampńy , parfumy a ostatné blbosti, ktoré vôbec nepotrebujeme.


Názor na testovanie na zvieratách

31. prosince 2008 v 13:51 | Bella&Lusinka :) |  Ľudia hovoria...
Krásny názor ale hlavne poučný! Autorom je Bax. Radím vám si to prečítať...

testovanie na zvieratach

Včera som pri sledovaní programu počas reklamy prepínal na iné kanály až som narazil na ČT. Bežala tam akurát jedna relácia (tuším jej názov je Fenomén dnes), kde rozoberali problematiku testovania na zvieratách.
Je naozaj smutné, že v dnešnej dobe plnej všemožných technologických noviniek a postupov je testovanie na zvieratách stále bežné. Dnes keď vedci vedia vypestovať umelú kožu, či iné časti tela sú stále pokusy na zvieratách bežným javom. Len v našej "civilizovanej" Európe zomrie ročne následkom všemožných pokusov 40 tisíc nevinných zvierat, ktoré sa nemôžu brániť. A tým to nekončí. Ďalšie tisícky sú znetvorené.
Myslíte si, že sa jedná len o myši? Nie. Tieto testy sa robia na králikoch, mačkách, psoch či opiciach. A kvôli čomu? Aby ste si večer mohli prefarbiť vlasy. Ráno sa navoňať novou voňavkou, po obede umyť riad čistiacim prostriedkom. Áno. Na zvieratách sa testujú všetky chemikálie s ktorými sa denne stretávate a ktoré používate.
Je to naozaj vždy potrebné? Niekedy. Dá sa namietať, že tieto testy sú nevyhnutné pri testovaní nových liekov na najzákernejšie choroby. Ale je skutočne nutné, aby tieto zvieratá tak trpeli? Však keď dnes vedia vedci vyrobiť umelé orgány prečo sa tie nevyužívajú pri takýchto testoch? Umelé tkanivá sú určite lepšou náhradou. Tak prečo nie? Lebo ich výskum je oveľa drahší? Neprináša to potom také zisky? Alebo je pohľad vedcov na nové formy výskumu odmietavý? Nech je to už čokoľvek je to chabý argument. Ak je skutočne nutné niektoré veci otestovať na týchto nevinných tvoroch, prečo sa to tak nerobí až po testovaní na umelých tkanivách či počítačových simuláciách? určite by to zachránilo aspoň pár životov.
Ak čiastočne súhlasím s tým, že pri testovaní nových liečiv je to občas naozaj nevyhnutné, musím silno protestovať proti takémuto testovaniu pri výrobe kozmetických produktov. Kozmetika nám nijak nepomôže pri boji proti AIDS, rakovine či iným chorobám. Dá sa rovnako kvalitne otestovať na umelom tkanive, bez toho, aby trpel nejaký nemý psík, mačka či opica. Je naozaj tak potrebné pre ziskuchtivé firmy priniesť do pokladnice ďalšie milióny dolárov a pre nás sa ráno navoňať, namaľovať, dať si make-up, aby pre to trpeli nevinné zvieratá? Ja si myslím, že nie. A určite by som si rád priplatil za tieto veci ak by ich cenu zvýšili náklady na výskum alternatívnych testovacích postupov.
Takéto testovanie na zvieratách by sa malo rozhodne zakázať. Veď ako by sa páčilo vám, keby prišiel nejaký vedec v plášti za vami a nakvapkal vám najnovší parfum priamo do očí a čakal niekoľko týždňov bez jediného zásahu aj keď vidí, že trpíte, len aby zistil čo sa po tých týždňoch stane? V tej relácii vedci namietali, že dnešné podmienky pre tieto zvieratá sú oveľa lepšie. Vraj v klietkach majú všemožné hračky. Ale vám by sa chcelo hrať a zabávať, keby vám oko rozožierala nejaká tekutina? Myslíte si, že je to len zviera? Vážený, aj zviera cíti bolesť a strach! Áno. Aj ono sa bojí. Aj ono prežíva muky. Len aby ste vy mali pekne nagélované vlasy alebo melír. A pritom stačí tak málo. jedna počítačová simulácia. Jeden test na umelom tkanive. Je to síce drahšie, ale čo na tom tak záleží?
Jedným z argumentov firiem je, že ak sa vyskytne nejaký problém u zákazníka, pred súdom je argument - veď sme to testovali na zvieratách a im nič nebolo - veľmi silný. Podľa mňa dnes existujú alternatívne testy, ktoré sú rovnako presvedčivé a možno presvedčivejšie ako takéto zabíjanie zvierat. Prečo sa to teda nezakáže? Vari je ten lobing kozmetických spoločností (alebo nový dom či auto) pre poslanca silnejším argumentom?
Verím, že sa raz dožijem úplného zákazu testovania na zvieratách pre kozmetické firmy, kde to naozaj nie je potrebné.

Najúplnejší zoznam výrobkov NETESTOVANÝCH na zvieratách na svete

31. prosince 2008 v 13:42 | Bella&Lusinka :) |  Zoznamy testujúcich a netestujúcich firiem
Zopár ľudí malo pripomienky k zoznamom, testujúcich a netestujúcich spoločností. Tak sem prinášam najúplnejší zoznam výrobkov, ktoré nie sú testované. Ostatné samozrejme testujú.. neviem ako je to s firmou labello lebo v tomto článku písala Martina, že je si 100% istá, že labello netestuje.. ale v tomto zozname, ktorý mám mimochodom zo stránky milacikovia.sk sa labello nenachádza.. ale som rada, že sa niekto ozval.. takže s labellom to nie je isté a ak máte ďaľšie pripomienky k niektorým firmám určite sa vyjadrite v komentároch lebo veľa ľudí by rado chcelo vidieť konečne poriadny pravdivý zoznam testujúcich... Ďakujeme!

Toto je najúplnejší zoznam výrobkov netestovaných na zvieratách na svete, ktorý vďaka ostrým kritériám zaručuje korektnosť. Zoznam OK! vedie od roku 1995 Klub OK! Zdroj údajov: BUAV, Deutscher Tierschutzbund, Tier - und Naturschutzverein Humanitas, The American Anti-Vivisection Society, Peta, Klub OK!. Na zozname OK! sa nachádzajú spoločnosti, ktoré splnili všetky nasledujúce podmienky:
1.aspoň 5 rokov nevykonávajú testy na zvieratách, nepoverujú tým iných, nepoužívajú vo svojich výrobkoch komponenty testované na zvieratách;
2.tieto požiadavky získali právnu záruku;
3.komponenty nepochádzajú z porážky zvierat.
Certifikát OK! a s ním spojené právo označovať svoje výrobky logom OK! je bezplatný. Zoznam podlieha nepretržitej verejnej kontrole.

A
ABBA Products;
Abracadabra;
ACDO (Glo-White);
Advanage Wonder Cleaner;
AFM Enterprises;
Ahimsa Natural Care;
Alba Botanica;
Alcina Cosmetic;
Alexia Alexander;
Allens Naturally;
Allison-Naturkosmetik;
Aloe Creme Laboratories;
Aloe Gold [Green Mountain];
Alva Umweltschonende Produckte GmbH;
Amazon Products;
Amber Aromatherapy;
American Formulating & Manufacturing;
American Merfluan;
American Safety Razor;
America's Finest Products;
Amyris;
Ananda Country Products;
Animal Shield;
Anita Phillips Aromatherapy;
Appearance Matters;
Aqua Natural Ltd (Simply Smooth depi-latory);
Arbonne Ltd (Bio-Hydra, Bio-Matte, Bio-Contour, Bio-Nutria);
Ark Campaigns Ltd;
Aroma Lamp;
Aromaland;
Arora Cosmetics;
ASDA Stores Ltd;
Assisi;
Astonish Products Ltd;
Atmosa Brand Aromatherapy;
Aubrey Organics;
Aura Cacia;
Aura-Soma Products Ltd;
Auroma International [Ayurherbal];
Auromere Ayurvedic Imports;
Austrian Moor Products Ltd (Moor-Life);
Autumn Harp;
Aux Senteurs de Delph;
Avalon Natural Products;
Avanza Corp.;
Aveda Cosmetics;
Avigal Henna;
Ayurveda Holistic Center;
Ayus / Oshadhi;
Azimuth;
Aztec Secret;

BBaby Massage;
Bach Flower Remedies;
Back to Front Body Care;
Badgequo Ltd (Body Collection, Tomorrows Girl);
Baerbel Drexel GmbH;
Bare Escentuals;
Barry M Cosmetics Ltd;
Basically Natural;
Basic Elements Hair Care System;
Baudelaire;
Bay House Aromatics;
Beautycology;
Beauty For All Seasons;
Beauty Line Nederland (California Tan);
Beauty Through Herbs (Galeno);
Beauty Without Cruelty;
Behnia Holland Cosmetics (Jo Anna);
Berenger Jeune;
Bergamott;
Better Botanicals;
Bienenhof Am Parsberg;
Bioforce GmbH;
Biogime;
Bi-O-Kleen Industries;
Bio-Bee Natursalva;
Bio-D Company Ltd (Working hand, Naked Earth, Nappy Fresh, Elmers Original, Squeaky);
BioFilm;
Biokosma AG;
Biokraft Theresia Mosthaf;
BioPac Inc;
Biorganics Hair Therapy Ltd;
Biotop;
Blackmores Ltd;
Blooming Lotus;
Body Bistro;
Body Dharma;
Body & Face St Cyrus Ltd;
Body Nature Care;
Body & Soul Ltd;
Body Beautiful Products Ltd;
Body Herbals;
Bodyline;
Body Reform;
Body Suite;
Bonita Skin Care;
Börlind AnneMarie GmbH;
Botan Corporation;
Botanics Skin Care;
Brocato International Hair;
Brookside Soap Co.;
Bronzo Sensualé;
Bug Off;
B & Cosmetics Breda B.V. (Dermaprime);

POKRAČOVANIE V CELOM ČLÁNKU

Mäsožravec

30. prosince 2008 v 13:31 | Bella&Lusinka :) |  Ľudia hovoria...
Táto báseň ma hneď zaujala.. jej autorka je tu.

Jaká hanebnost krmit živé tělo jinými živými těly,
cpát svá chamtivá těla jinými těly,
živit jedno stvoření smrtí jiného stvoření!
Střezte se, ó smrtelníci
pošpinit své tělo tak mrzkou potravou!
Vaše je obilí, jablka, jejichž tíha
Ohýbá větve; vaše jsou hrozny, které se nalévají
Na zelené révě, chutné byliny a zelenina,
měkká a chutná, když se povaří; vaše je mléko
a med z úlu. Země je štědrá
svými dary a její plody
jsou dobré; dává na vaše stoly
jídlo bez prolévání krve a jatek.

Bell

Príbeh utrpenia

30. prosince 2008 v 13:20 | Bella&Lusinka |  Kožušinové zvieratá
pokračovanie v celom článku↓

Petícia OACA- Zachráňme žralokov v Južnej Afrike

30. prosince 2008 v 12:02 | Bella&Lusinka |  Petície
Možno si poviete, že sú to len žraloci ale aj to sú zvieratká... podpíšte prosím tú petíciu.

Váš hlas k této petici můžete připojit zde
Přehled těch, kteří již podepsali naleznete zde

žralok bělavý
Nedávno byli poblíž Durbanu v Jihoafrické republice zabiti rybářem 3 neagresivní žraloci tygří. Tato majestátní zvířata jsou obrovskou ekoturistickou atrakcí v oblasti a jejich vraždění se dá přirovnat k masakrování lvů - tragická ztráta respekt budícího stvoření.

Žraloci tygří mají pouze limitovanou ochranu v oblasti mořské chráněné oblasti Aliwal Shoal, kam přijíždějí potápěči z celého světa za možností potápět se s nimi. Ačkoliv rybář namítá, že žraloky ulovil mimo chráněnou oblast (ale v ten den byl viděn rybařit v rezervaci), na břeh je vyložil přímo v rezervaci, což je protizákonné. Na základě svědectví očítých svědků a veřejného pobouření, byl rybář oficálně pokutován.

viac v celom článku↓

Pocity iných...

30. prosince 2008 v 11:57 | Bella&Lusinka :) |  Ľudia hovoria...
Založila som novú rubriku kde budeme dávať články o tom čo si myslia ľudia o traní zvierat. Lebo my niesme jediní čo nemáme radi týranie a niektoré články su naozaj zaujímavé a poučné. Takže tu prinášam prvé 3 miny články...

Každý má své práva
Myslím (a vým to) že každý má své práva i zvířata mají své práva.
Chtěla bych aby nikdo na světě nemohl tírat zvířatka.
Jen se na ně podívejte sou nádhernííí !!!!!!! a koukají na vás a říkají: stop tírání!!!!!
Autor-sasa
Copak se wám takowé klásné štěně nelíbí???
Netýrejte zvířátka wždyť jsou to taky jen bytosti, které wás mají moooc rádi....
Oprawdu se nad tím zamyslete
Autor-NiNi
Ahojky...máte doma kočičku??Máte ji rádi??Tak podpořte tuhle stránku ať třeba i vaše nejmilejší zvířátko neskončí třeba na krku vaší sousedky!!je to to nejhorší co mužou lidi udělat stáhnout zvířátko z kůže a udělat s ní například límec na kabát...je to hrozné :(..tak si to uvědomte!!
Autor-Lucik

Prečo bojujú ochranári proti veľkochovom?

30. prosince 2008 v 11:45 | Bella&Lusinka :) |  Zabíjanie pre jedlo
Tá istá autorka. Ten rebríček na konci ma dostal. Napríklad tie kone.. 4 milóny koní? Vedela som o tom,že ľudia jedia koňov (väčšinou keď sa im niečo stane a hrozí im smrť) ale 4 milióny? Veď to je strašné.. ja by som teda KOŇA do úst nedala nikdy!...

Odpověď je vcelku jednoduchá: ve většině velkochovech jsou podmínky chovu zvířat otřesné. Samozřejmě existují chovy, kde se ke zvířatům chovají slušně jako k živým tvorům. Jak už jsem ale řekla, ve většině velkochovech se pořád neberou na vědomí přirozené potřeby zvířat, tedy pohyb mimo chlévy, čisté prostředí ,kontakt telat, selat či kuřat s jejich matkami, kontakt zvířat s člověkem, humánní zacházení.

Skot

Masný skot, řekla bych, je jedno z hospodářských zvířat, které je na tom nejlépe. Hospodáři chápou výhodu pastvy, a tak masný skot můžeme vidět v létě venku. Telatům se většinou také dostává té cti zůstat s matkou delší dobu, než skotu chovanému na mléko.
Dojnice však nemají lehký život. Den se skládá převážně z krmení, dojení, stání, krmení, dojení, stání. Tyto krávy kolikrát neviděly slunce. Jsou neustále zavřené ve stáji, chlévě, pod nohama ne zrovna čisto. Zápach je ve velkochovech obvyklý. Telata jsou matkám odebrána ihned po tom, co se narodí a poprvé napijí. Pak už svou matku nevidí, protože jí nesmí pít mléko. Snížila by se tak produkce. Dojnice jdou kolem tří let na jatka. Jsou už považované za "staré." Mívají totiž záněty struků z častého dojení.

Tak trochu o pohodlnosti človeka

30. prosince 2008 v 11:41 | Bella&Lusinka :) |  Ľudia hovoria...
Autorka (určite pozrite ten blog :) je zaujímavý je tam veľa článkov so zvieratkami napríklad aj aké existujú choroby psov,ochrana zvierat a pod.)

Proč lidi nekupují eko a bio výrobky, když je nikdy nezkusili a proč nejsou schopni vzít kus svého pohodlí, aby byli šetrnější k přírodě?
Jedním z důvodů, proč lidé nekupují eko a bio výrobky i když je nikdy neskusili je, že neví jaký je mezi nimi a běžnými potravinami ze supermarketu rozdíl. Název EKO a BIO nám už napovídá, že výrobek je šetrný k přírodě. Biomaso, mléko, zelenina, obilí je pěstováno a chováno v přirozených podmínkách, tedy např. obilniny nejsou ošetřovány pesticidy-chemickými prostředky. Zvířata na biofarmách si žijí přirozeně-prasata mají výběhy, mohou rýt v zemi, ven do výběhu si mohou zajít kdykoliv se jim zachce. Kuřata a slepice nesedí jedna vedle druhé v klecích, jak to ve velkochovech bývá, ale mohou se také volně pohybovat.
Druhý důvod, proč lidi nekupují eko a bio výrobky je, že jsou značně dražší než běžné potraviny. Ovšem tím, že si bio či eko výrobek koupíte, prospíváte sobě i přírodě. Můžete si být jistí, že obilí, z něhož je upečený rohlík, není ošetřované chemikáliemi.
Jsou ovšem lidi schopni sebrat kus svého pohodlí, nemít tak velkou spotřebu potravin a podporovat biozemědělství? Podívejme se nejdříve na sebe-půjdeme si koupit prášek Persil do Hypernovy, nebo zajdeme do ekoobchodu koupit značně dražší, ale vůči nám, vůči zvířatům a přírodě šetrnější prášek na praní? Bohužel většina lidí zvolí první způsob. Zkuste se od této většiny lidí odtrhnout, nemyslet jen na vlastní pohodlí a dát se tou správnou cestou.Příroda je jen jedna..

Tak prečo nezačať kupovať EKO a BIO potraviny?

Verejná zbierka - Ľudia zvieratám

30. prosince 2008 v 10:57 | Bella&Lusinka :) |  Iná pomoc

www.upsejmatere.sk


Naše občianske združenie organizuje od novembra roku 2000 verejnú zbierku Ľudia zvieratám. V súlade s povolením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky organizujeme ZBIERKU na celom území Slovenske republiky. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na výstavbu útulku pre zvieratá bez domova v Pezinku.

Účet zbierky je 181191677/0900.

Ak sa rozhodnete, že nám chcete pomôcť akoukoľvek čiastkou na zabezpečenie našej činnosť, našich aktivít ako sú napr. výstavy a iné, môžete tak urobiť na bežný účet združenia 181572736/0900 vedenom v Slovenskej sporiteľni, pobočka Pezinok. Na tento účet treba uhradiť vstupný a členké poplatky. Chcete sa stať našim členom? Prihláška je TU .

Pomôcť môžete aj nefinančne. Aj napriek tomu, že mesto nepovolilo ďalšie pokračovanie výstavby útulku, pracujeme - tak ako najlepšie vieme - v provizóriu, a to vo dvore rodinného domu našej členky, ktorá sa aj stará o jeho prevádzku. Pomáhajú aj niektoré ochotné dievčatá - členky združenia.

Flintu do žita však nehádžeme a snažíme sa nájsť vhodné priestory v Pezinku a okolí, kde by sme mohli bez problémov v našej činnosti pokračovať. Viac sa dozviete v článku O nás.

Hľadáme tiež spolupracovníkov na dočasné umiestnenie nájdeného psa či mačky a pomoc pri hľadaní nového domova. Keď by ste mohli pomôcť, prihláste sa prosím na číslo 0918 471 396, alebo napíšte na mail pezinok@upsejmatere.sk.
Ďakujeme.

OH,Peking

30. prosince 2008 v 10:50 | Bella&Lusinka :) |  Iné ubližovanie
Olympiáda v Pekingu.. hm zdá sa že zábava a tak.. Všade sú zaujímavé trhy .. a viete čo sa v nich predáva??? Suveníry v podaní rybyčiek v sáčku.. na tom by nebolo nič keby to niesú ŽIVÉ rybyčky.. to už kto vymyslel??? Viete čo to znamená?? taká rybyčka vydrží v tej vode sotva pár hodín... čo už je na tomto milé??:( Bella

Maxfactor Colour Collections Lipstick - Dlhotrvácny hydratačný rúž

29. prosince 2008 v 22:38 | Bella&Lusinka :) |  Čo sa týka testovania na zvieratách
Nenávidím Max Factor!
Hnusí sa mi to! Vždy keď vidím túto reklamu v telke tak len krútim hlavou a premýšľam či vôbec tá modelka čo hrá v tej reklame vie za akú cenu boli tie výrobky vyrobené!:( A ako to vlasnte môžu relácie vysielať? Ja by som to zakázala reklamocať na celom svete lebo je to choré... AŽ 19 NÁDHERNÝCH ODTIEŇOV V PREDAJI! Super! Viete tých 19 "nádherných" odtieňov spôsobuje bolesť zvieratkám :( Lenže to si ľudia neuvedomujú keď si toto na seba dávajú.. niekedy o tom dokonca vôbec nevedia alebo im je to úplne ukradnuté.. Raz mi jedna baba napísala, že testovať sa musí lebo potom by sme sa nemali čím umývať. To je taká kravina! Napríklad taká firma Yves Rochcer je úplne úžasná, čisto prírodná a veľmi kvalitná. A aj keby takéto firmy neexistovali vždy by tu bolo klasické mydlo a ako vôbec niekto môže napísať, že testovať sa musí? ako vôbec niekto s takou vecou môže byť zmierený?? panebože zastav už toto...

Baby Seals ♥♥

29. prosince 2008 v 21:42 | Bella&Lusinka :) |  Šťastné zvieratká-obrázky
viac v celom článku↓

STOP STOP STOP!

29. prosince 2008 v 21:13 | Bella&Lusinka |  Zamysli sa
Máme radi krémy,kozmetiku a podobné veci však? a máme radi aj zvieratá??? Ak áno prečo potom robíme to čo im ubližuje pre to aby sme si mohli maľovať oči alebo niečo podobné... Nieje smutné že len pre pár hodín keď sa cítime krajšími musí zomrieť obrovské množstvo zvierat???:( Preto vás vyzývam pokúste sa nahradiť túto kozmetiku a používajte namiesto nej túto!!!!! Nebudete sa cítiť lepšie ak budete vedieť že kúpov jedného lesku napr. namiesto labello zachránite jeden život?? A čo vy viete ak klesne predaj možno sa to aj prestane vyrábať a potom klesne aj testovanie.. nebude to úžasné????


Vianoční psíkovia

21. prosince 2008 v 18:15 | Bella&Lusinka :) |  Šťastné zvieratká-obrázky
Nemám náladu teraz cez Vianoce sem dávať niečo smutné :( Lebo keď si predstavím, že zatiaľ čo ľudia sedia pri stromčeku hrnú sa na darčeky a tešia sa, psíkovia v útulkoch sú samy a v zime...
viac v celom článku↓

Aký sú milí :)

6. prosince 2008 v 19:14 | Bella&Lusinka :) |  Šťastné zvieratká-videá
Toto sem nedókažem nedať. To je také zlatéééé :) Maco a havko sa hrajú :)
A tuto sa zase chce veľký havo hrať s úplne maličkým mačiatkom :)

Pitbulls fight

6. prosince 2008 v 19:11 | Bella&Lusinka :) |  Týranie psov
Tak toto sa našťastie zastaviť nijak nedá. Ale s istotou sa dá povedať že toto je zase IBA a IBA naša chyba lebo ľudia robia z pitbullov bojové rasy...
V tomto druhom videu jeden chlapík púšťa svojmu pitbullovi psie bytky a pozrite ako smutno kuká a chce im pomôcť. Zlatý...

Zachráňme vlka!

6. prosince 2008 v 18:27 | Bella&Lusinka |  Kožušinové zvieratá
Ako som tak čítala komentáre natrafila som na zaujímavý blog jednej baby, zameraný hlavne na lesné zvieratá. Určite sa tam pozrite.(KLIK) mňa však zujal hlavne jeden článok.. a to o love vlkov. Keďže je tonto blog o týraní a lov na voľne žijúce zvieratá sa určite považuje za týranie zvierat tak som sa rozhodla dať to sem...

"Prečo ľudia nenávidia vlky? Lebo vedia, že si zaslúžia, aby vlky nenávideli ich."

Tu a tu si môžete pozrieť jedny z mála smutných videí lovu vlkov.Videá, ktoré zobrazujú vlkov v skutočnosti, najmä to druhé, tak smutné, ale tak skutočné. Nehanbí sa človek za to, čo urobil, čo povedal o vlkoch keď robí toto? A stále sa to deje a bez tvojej pomoci sa to nezastaví. Poľovnícka sezóna na vlky sa už začala, štyri vlky sú už zastrelené na Orave na severe Slovenska tento rok za jednu poľovačku! Prosím pomôžte im a napíšte mail na ministerstvo životného prostredia a ministerstvo pôdohospodárstva, ich adresy nájdete v článku zachráňme vlka! (kuk na koniec článku) Fotky zastrelených vlkov z Oravy nájdete tu.
autor-Sarah137
(www.zvierataalesy.blog.cz)

Ako sa pane Bože môže niekto odfotiť s piatimi zabitými vlkmi a ešte sa pri tom usmievať?? Zdá sa vám to úplne normálne? Bohužiaľ toto sa deje aj u nás. A myslím si, že keby bolo Slovensko niekde pri ľadovcoch tak by sa asi ľudia fotili pri desiatkach mŕtvych malých tuleňoch.. to je to isté.. A vlci sú divožijúce zvieratá, ktoré by sme mali nechať na pokoji! My samy sme si z nich spravili nepriateľov pretože sme hlúpy... Veď si skúste dať do googlu do vyhľadávania napr "wolf hunts" a uvidíte aký sú ľudia k vlkom ľahostajní. Najdôležitejšie je asi to, že budú mať doma na stene krásneho vypchatého vlka... :(
Vlci sú na Slovensku vážne ohrození, celosvetovo je to druh ohrozený vyhynutím, práve preto si vážme, že u nás ešte žijú, aj keď to nemajú vôbec ľahké. Ministerstvo pôdohospodárstva a poľovníci schválne udávajú až 5 násobne nadhodené počty vlka-600ks, pričom ich je na Slovensku najviac 180, reálne ich však je 130-160ks, čo je veľmi málo. Prečo a ako pomôcť vlkom?
Klikněte pro zavření oknaKlikněte pro zavření okna
Klikněte pro zavření oknaKlikněte pro zavření okna

Viac info o love vlkoch a havne AKO IM POMÔCŤ TU!!!!!

Sorry...

2. prosince 2008 v 21:26 | Bella&Lusinka :)
Sry ak vas tie reklamy nastvu ale to niesu reklamy ale surne prosby:( kuk clanok nizsie..
Ja viem, ze sanca ze sa medzi vami najde niekto kto si naozaj vezme psika alebo niekoho presvedci je mala ale treba to skusit nie? Mam ich nechat zomriet alebo co?:(
Prosiiiiiim povedzte o tom ostatnym!!!
A nehnevajte sa na mna za ten komentar...

ak mate srdce a je vam aspon trosicku luto tych psikov ale nemozete a neviete o nikom kto si ich moze zobrat aspon napiste co najviac ludom tento komentar:
Prosim pomoz! Psikom hrozi utratenie! Ak vies o niekom kto by chcel psika prosim zachran ho! Viac info na blogu www.ajtymozespomoct.blog.cz Toto nieje reklama ale prosba! Nehnevaj sa prosim!


Ak vam bude niekto nadavat za reklamy vsetko zvalte na mna! Ak niekto nechce pisat v svojom mene tak mozete aj v mojom dajte tam nasu prezyvku a nas blog a piste prosim ten koment! Velmi vas prosim v mene tych psikov!:(

Súrne! Psíkom hrozí utratenie!

2. prosince 2008 v 20:41 | Bella&Lusinka |  Ostatné útulky a psíkovia ktorí hľadajú domov
SÚRNE! Títo psíkovia sú živí a zdraví no napriek tomu im hrozí utratenie! Prečo? Vo väčšine prípadov preto, pretože sú v karanténnych staniciach. Zvieratká v karanténnej stanici majú na nájdenie domova strašne málo času, niekedy to nie je ani predpísaných 28 dní. Po uplynutí času môžu byť a vo väčšine prípadov aj sú podľa zákona utratené. Alebo sú to súrne prípady, kde si psík potrebuje nájsť urýchlene domov pretože ho ostatný psíkovia bijú alebo má psík za sebou traumu a potrebuje rýchlo domov a lásku a pod. Prosím pomôžte! Ak by ste mali o nejakého záujem alebo by ste niekoho takého poznali viac informácii o týchto psíkov nájdete TU! v sekcií hľadám domov. Prosím rozširujte to! Pomôžme im! Niektorí sú ešte len malé šteniatka :( 46 psíkov pre 15 miliónov ľudí :(. Rátam aj Českú republiku. Vlastne hlavne tú - lebo tam sú lepší ľudia. Nevadí, že bývate možno ďaľeko! Oni sa prinajhoršom o prepravu postarajú... to je ten najmenší problém...

Tento článok sa pravidelne aktualizuje!
Posledná aktualizácia→21.2.2011

h4158.jpg - Prohlížeč nepodporuje vložené rámce nebo je nyní nakonfigurován tak, aby je nezobrazoval.h4183.jpg - Prohlížeč nepodporuje vložené rámce nebo je nyní nakonfigurován tak, aby je nezobrazoval.
h4182.jpg - Prohlížeč nepodporuje vložené rámce nebo je nyní nakonfigurován tak, aby je nezobrazoval.h4181.jpg - Prohlížeč nepodporuje vložené rámce nebo je nyní nakonfigurován tak, aby je nezobrazoval.
h4180.jpg - Prohlížeč nepodporuje vložené rámce nebo je nyní nakonfigurován tak, aby je nezobrazoval.h4185.jpg - Prohlížeč nepodporuje vložené rámce nebo je nyní nakonfigurován tak, aby je nezobrazoval.
h4184.jpg - Prohlížeč nepodporuje vložené rámce nebo je nyní nakonfigurován tak, aby je nezobrazoval.h4187.jpg - Prohlížeč nepodporuje vložené rámce nebo je nyní nakonfigurován tak, aby je nezobrazoval.
h4186.jpg - Prohlížeč nepodporuje vložené rámce nebo je nyní nakonfigurován tak, aby je nezobrazoval.h4219.jpg - Prohlížeč nepodporuje vložené rámce nebo je nyní nakonfigurován tak, aby je nezobrazoval.

POKRAČOVANIE V CELOM ČLÁNKU!


European Centers for Alternatives to Animal Testing

2. prosince 2008 v 18:54 | Bella&Lusinka :) |  Čo sa týka testovania na zvieratách
Zaujímavé... a čo taká Amerika? tá by ma tiež zaujímala.. no ale my niesme o nič lepší...
Európske centrá možného testovania na zvieratách
Obrázok “http://caat.jhsph.edu/programs/workshops/testsmart/hpv/proceedings/graphics/liebsch01.jpg” sa nedá zobraziť, pretože obsahuje chyby.

DÁ SA TO AJ INAK...

2. prosince 2008 v 17:42 ×׊ťastné zvieratká××Táto rubrika je venovaná zvieratkám, ktoré mali v živote šťastie :) Nie vždy všetko musí končiť smutne. A to potvrdzujú aj veci, ktoré tu môžete nájsť. Rôzne obrázky, videá a príbehy šťastných zvieracích kamarátov :) Dúfam, že raz budú mať všetky zvieratká krásny život ako tieto... lebo oni si ho zaslúžia!

Nie všetky príbehy sa musia končiť smutne...
Obrázky šťastných zvieratiek...
Videá šťastných zvieratiek...
Slávni psíkovia a dobrodruhovia...
Rasy psíkov a niečo o nich...
Tapety na plochu so zvieratkami...

Snažíme sa samy písať všetky články a čo najmenej kopírovať.
Ak niekde nájdete váš článok bez zdroja ospravedlňujeme sa. (hneď to napravíme)
Správne zobrazenie tohto rozcestníku by malo vyzerať približne takto. Ak vyzerá inak pravdepodobne máte iný prehliadač alebo sa vám nezobrazujú PNG obrázky.
Dúfame, že sa vám tu páči a niečo vám to dalo.
www.ajtymozespomoct.blog.cz ©


Občianske združenie?

1. prosince 2008 v 21:20 | Bella&Lusinka :) |  Naše pripomienky
Práve ma napadla jedna úžasná vec. Nechápem, že ma to nenapadlo skôr. Keď budem mať 18 tak z ajtymôžešpomôcť možem urobiť občianske združenie. Veď aj psia duša a podobné organizácie sú občianske združenia. A stačí ak budú traja ľudia s nejakým cieľom (čo my sme :), jeden z nich bude mať tých 18 rokov a potom budeme môcť predávať aj rôzne vecičky. Napríklad si dáme v jednej firme, ktorú poznám vytlačiť na perá alebo tričká čo budeme chcieť (napr nápis aj ty môžeš pomôcť a nejaké logo) a potom to predáme a peniaze použijeme na pomoc zvieratkám. To bude super :) Táto stránka má už podľa mňa slušní obsah a mohlo by to byť naozaj fajn :) Konečne by začala veľká pomoc :) Juuu teším sa :D. No ale ešte tri roky... jedine, že by som nahovorila brata :P Zajtra sa o to pokúsim. :P Hehe (:
Lusi

Vianočný bazár

1. prosince 2008 v 20:57 | Bella&Lusinka :) |  Sloboda Zvierat
Pre tých, ktorý bývajú v Bratislave ale aj pre tých čo majú dobré srdce...

Máte doma potreby pre zvieratá, ktoré už nepotrebujete?
Niečo čo poteší iných?
Darujte nám to!
AUPARK - zbierka
ÚTULOK SLOBODY ZVIERAT - zbierka a predajňa


Anti-dostihy

1. prosince 2008 v 20:49 | Bella&Lusinka :) |  Dostihy&Preteky
Veľa ľudí mi už písalo ohĺadom koní, že či som v pohode.. ževraj to strašne preháňam.. veď je to vraj len šport. Áno šport pri ktorom zomierajú kone... niekedy si myslím, že slováci sú fakt strašne sprostí.. totálny flegmatici.. že vraj čo preháňam.. neznášam takých ľudí.. zase a zase im je úplne všetko jedno... uvedomte sa už konečne prosím!
Autorom tohto článku je Katka&Muffi. Jej stránka je stop-krutosti.wbs.cz Určite sa tam pozrite je to zaujímavá stránka proti týraniu zvierat. Vo všetkom s touto babou súhlasím. Kone by sa nemali využívať na taký nezmyselný šport ako sú dostihy.

Pre niekoho znamenajú dostihy skvelý pocit- adrenalín, túžbu po víťazstve a musím priznať, že pre väčšinu aj radosť z koní. No je aj percento ľudí, ktorí berú dostihy ako šancu byť v niečom dobrý, bezohľadu na to, či jazdia na koni či aute-také individuá to nezaujíma.
No ja berem dostihy ako niečo, kde sa zneužíva vytrvalosť koňa za účelom vyhrať a dobehnúť ako prvý, získať ligotavý pohár alebo medailu a chvastať sa všetkým naokolo vrátane médií.A aby toho nebolo dosť, píše sa o tom, aký skvelý je ten jazdec a aj kôň, ale povedzme si na rovinu, viac prezentujú jazdca...
Už v mnohých prípadoch sa stalo, že na koňa toho bolo moc a nevládal. Neustále poháňanie bičom, krik obecenstva a tvrdé tréningy ho jednoducho prestali baviť. A ja sa vôbec nedivím...
Ved posúdte sami, je ľudské staviť na koňa veľa peňazí a potom keď náhodou spadne a zlomí si nohu, nadávať naň ho? A kto sa pozastaví nad tým, že takéto kone, ktoré si zlomia nohu, jednoducho ZABIJÚ???No tí bezcitní ľudia nariekajú len na ich vlastnej strate-peniaze a investície do koňa.
Veď pre nich je samozrejmé, že si vytrénujú koňa a potom na ňom zarábajú...No pre mňa je to ďalší dôkaz toho, akí sú ľudia egoisti - myslia len na seba a zisky.

Tu alebo Tu si môžete pozrieť takzvané "super videá".Fakt super keď koník trpí... A je tam oveľa viac a oveľa horších videí.

click na celý článok

Handicapovaní psíkovia 3

1. prosince 2008 v 19:10 | Bella&Lusinka |  Handicapovaní psíkovia
Ďalší úbohí psíkovia, ktorých osud nebol najkrajší.. aj oni by túžili byť na Vianoce v teplom príbytku s milujúcou rodinkou. Možno sa to nezdá také ľahké ale keď človek niečo naozaj chce tak to spraví.. ja by som si ich vzala hneď ale musím si ešte počkať kým budem mať 18 a nejaký ten bytík :) Možno by mi jedného aj mama dovolila ale môj havko by to asi neprežil.. a asi ani ten nový.. No tak.. prosííím! nenechávajte ich na Vianoce samých :( určite by sa niekto našiel... nieje ich zas až tak strašne veľa... (zdroj-www.psiadusa.sk)

AKTUALIZÁCIE
17.1.2009→Šaňko a Badynko už majú rodinku :)
5.3.2009→Tinka má už domov :)
8.5.2010→po dlhej dobe sa umiestnil aj Simonko :) nezabúdajte však na Čepiho!
Pre viac info klik na obrázok!

4. Aukcia

1. prosince 2008 v 18:38 | Bella&Lusinka :) |  Psia Duša
Zapojte sa aj vy do aukcie, ktorú usporiadava občianske združenie psia duša.
(pre viac informácii klikni na obrázok)
AUKCIA JE UŽ UKONČENÁ